Büyülenme Hakkında metin2

sizlere ula?t?rmaktad?r. Ayn? zamanda tekdüze aral?klar ile yoklama ve s?f?rlamalar yapm?? olup kapanm?? ya da popülerli?ini yitirmi? serverleri yay?ndan kald?rarak her günMetin2 sunucular?m?zda npc editleme ustal?klemi mü?teriye aittir serverlar?m?zda standart kurulum ve npcler geçerlidir.Wargaming firmas?n?n vüruttirdi?i pop Tank sava? oyun

read more